5 Mukhi Kantha
(For Level 1 Meditation)
1,650
Shiv Mala™
(For Level 1 Meditation)
5,700
Dhyan Yog Mala™
(For Higher Level Meditation)
60,000
Agya Chakra™
(For Third-Eye Meditation)
165,000
Siddha Mala®
(For Overall Spiritual Growth)
390,000
Gauri Shankar Kantha
(For Higher Level Meditation)
495,000
Nineteen Mukhi
(For Balancing Chakras)
1,500,000